donderdag, 2. juli 2009 - 12:07

B&W wil meehelpen bij oplossen problemen Orbis

Sittard-Geleen

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen heeft besloten dat zij wil meewerken aan het oplossen van de problematiek bij het Orbis Medisch en Zorgconcern. Het college stelt voor dat te doen door een borgstelling te leveren ten behoeve van het Sociaal Plan in samenhang met het maken van afspraken over een aantal voor de gemeente belangrijke dossiers. Het college heeft hierover overeenstemming bereikt met Orbis.

Het arrangement bestaat eruit dat het college aan de gemeenteraad voorstelt om gedeeltelijk borg te staan voor de financiering van het Sociaal Plan van Orbis met onder andere de voorwaarden dat de afspraken zoals gemaakt over de dossiers nageleefd worden. De exacte omvang en de exacte voorwaarden van de borgstelling worden naar verwachting volgende week bekend gemaakt, aangezien dit in zijn definitieve vorm nog afhankelijk is van de uitkomst van de rondetafelgesprekken met andere participanten.

De belangrijkste afspraak in het raadsvoorstel is dat op 1 oktober 2009 wordt gestart met de sloop van het oude Maaslandziekenhuis in Sittard. Uiterlijk 1 oktober 2010 moet het gehele pand, met uitzondering van het monumentale Frans klooster, zijn gesloopt en moet de houten schutting volledig zijn verdwenen. Uiterlijk 1 oktober 2010 is het terrein volledig in eigendom van de gemeente.

De inrichting van het Hof van Onthaasting wordt dit najaar afgerond. Ook is afgesproken dat Orbis Medisch en Zorgconcern vaart maakt met de planontwikkelingen voor de verzorgingstehuizen Aldenhof en St. Odilia. En zijn diverse losse eindjes op en rondom de locatie van het nieuwe ziekenhuis opgelost, zoals de ontsluitingsweg, de inrichting van het groen op het terrein, de parkeervoorziening, de afvoer van het gronddepot en een grondruil.
Provincie:
Tag(s):