dinsdag, 16. juni 2009 - 18:09

Bypass Kampen vergroot waterveiligheid

Kampen

De aanleg van een bypass van de IJssel bij Kampen beperkt de overstromingskans van de bestaande waterkeringen rond Kampen. Alleen bij een doorbraak in de buurt van de molen D’Olde Zwerver kunnen de gevolgen minimaal gelijk en maximaal de helft groter zijn dan zonder aanleg van de bypass. Dat blijkt uit een dinsdag 16 juni gepresenteerd onderzoeksrapport in opdracht van de provincie Overijssel.

In een geactualiseerd onderzoek zijn de gevolgen in beeld gebracht van een onverhoopte dijkdoorbraak door de aanleg van een zijtak (bypass) van de IJssel bij Kampen.

In zijn algemeenheid beperkt de aanleg van een bypass de overstromingskans van de bestaande waterkeringen rond Kampen. Alleen bij een doorbraak in de buurt van de molen D’Olde Zwerver kunnen de gevolgen minimaal gelijk en maximaal de helft groter zijn dan zonder aanleg van de bypass.

Bij de verdere uitwerking en invulling van de plannen moet bekeken worden hoe de waterveiligheid daar verder kan worden verbeterd. Bij eventuele doorbraken op andere plaatsen in de huidige dijken zijn de gevolgen gelijk of minder.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het geactualiseerde onderzoeksrapport “Veiligheidsaspecten van de bypass Kampen� , dat vanmorgen is gepresenteerd door het onafhankelijke bureau HKV.
Provincie:
Tag(s):