vrijdag, 13. maart 2009 - 14:35

Café Liberty blijft dicht

Utrecht

De burgemeester van Utrecht heeft terecht de exploitatievergunning van café Liberty in Utrecht ingetrokken. Dat heeft de voorzieningenrechter beslist in een procedure die was aangespannen door de eigenaren van de horecagelegenheid. De burgemeester sloot het café na een schietpartij op 12 februari.

Volgens de burgemeester bestaat het gevaar dat een dergelijk incident zich weer zal voordoen, omdat de bij de schietpartij betrokken personen bekend stonden als drugsrunners, er andere bezoekers in het bezit waren van handelshoeveelheden softdrugs en er tevens veel geblowd werd in het horecabedrijf.

Volgens de eigenaren ging het echter om een éénmalige, toevallige gebeurtenis. De rechter was het hier niet mee eens. Uit het politieverhoor met één van de eigenaren bleek dat hij zowel schutter als slachtoffer kent. Door mensen toe te laten die mogelijk criminele activiteiten ondernemen in het drugscircuit, wordt volgens de rechter een zeker risico genomen dat zich geweldsincidenten zoals de bewuste schietpartij, kunnen gaan voordoen. Daarbij komt dat de eigenaren volgens de rechter ook zelf onvoldoende afstand nemen van illegale, softdrugs betreffende activiteiten.

De burgemeester heeft zich daarom volgens de rechter terecht op het standpunt gesteld dat het in stand blijven van de exploitatievergunning gevaar oplevert voor de openbare orde of veiligheid.
Provincie:
Tag(s):