woensdag, 15. juli 2009 - 7:34

Camera's in binnenstad voldoen

Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders wil het cameratoezicht in het binnenstadsgebied voortzetten. Het college heeft besloten het aantal openbare orde-toezichtscamera's in de gemeente Utrecht vooralsnog te bevriezen op het huidige aantal van 87.

De gemeente Utrecht heeft vorig jaar een evaluatieonderzoek laten doen naar het functioneren van het cameratoezicht in de binnenstad van Utrecht. Uit de evaluatie blijkt dat de werking van het cameratoezicht niet goed in exacte cijfers is te meten.

Het is moeilijk om te meten welke incidenten zijn voorkomen door de aanwezigheid van camera's. Het college vindt dat uit de effecten die wel gemeten worden, tezamen met de ervaringen van politiemensen, bewoners, bezoekers, ondernemers en professioneel betrokkenen, blijkt dat cameratoezicht in het binnenstadsgebied nuttig is. Het cameratoezicht biedt ondersteuning in de Noordelijke binnenstad aan de politie bij het handhaven van de openbare orde, het opsporen van stafbare feiten. De de-escalerende werking bij geweldsmisdrijven is belangrijk.
Provincie:
Tag(s):