vrijdag, 11. september 2009 - 14:56

Cameratoezicht mag in De Munt

Weert

Het college van burgemeester en wethouders van Weert heeft ingestemd met het verzoek van winkelcentrum De Munt om cameratoezicht in te zetten in de gehele winkelpassage. Het doel van dit cameratoezicht is het verder verhogen van de veiligheid in De Munt, zo meldt de gemeente Weert.

Het cameratoezicht is aanvullend op diverse andere initiatieven die al zijn toegepast in de winkelpassage, zoals extra toezichthouders, actieve deelname aan het collectief winkelverbod en het Keurmerk Veilig Ondernemen, cameratoezicht in de winkels zelf en andere beveiligingsmaatregelen.

Het is nu aan winkelcentrum De Munt om, in samenwerking met gemeente en politie, uitvoering te geven aan het cameratoezicht. Nu de gemeente akkoord is met het initiatief, kan de beheerder van het winkelcentrum nader onderzoeken of het financieel haalbaar is om het cameratoezicht in te zetten.
Provincie:
Tag(s):