woensdag, 24. juni 2009 - 20:17

Cao-akkoord bij Gasunie

CNV Chemie en energie heeft een cao-akkoord bereikt bij Gasunie in Groningen. Het gaat om een cao van 21 maanden, met een totale loonsverhoging van zo’n 4 procent (inclusief de resultaatafhankelijke beloning). De cao is van toepassing op zo’n 1.200 werknemers.

De cao geldt van 1 juli 2009 tot 1 april 2011. De werknemers krijgen in die periode een loonsverhoging van 1,5 procent (per 1 juli 2009) en later nog eens 1 procent (per 1 juli 2010). Daarnaast zijn afspraken gemaakt over een resultaatafhankelijke uitkering (250 euro bruto in 2009 en 500 euro bruto in 2010).

CNV-onderhandelaar Heino Smedes reageert tevreden. “Het akkoord ligt in lijn met het sociaal akkoord en past in deze economische tijd. Weliswaar is de loonstijging niet hoog voor een bedrijf dat goed presteert, maar daartegenover staan kwalitatieve afspraken voor bepaalde doelgroepen binnen de Gasunie. Bijvoorbeeld de mobiliteitstoeslag voor ambulant personeel en een verbetering van de overwerkregeling voor een bepaalde salarisgroep. Ook is er geld beschikbaar voor werkervaringsplaatsen.�
Provincie:
Tag(s):