woensdag, 8. april 2009 - 11:47

Cao-lonen stijgen in eerste kwartaal 2009

Den Haag

In het eerste kwartaal van 2009 waren de cao-lonen 3,7 procent hoger dan een jaar eerder. Deze toename is groter dan in 2008, toen de cao-lonen met gemiddeld 3,4 procent stegen. Dit meldt het CBS woensdag.

De voorlopige uitkomsten over het eerste kwartaal van 2009 zijn gebaseerd op 88 procent van de cao’s. Deze zijn voor het merendeelafgesloten voordat de economie begon te krimpen.

Lonen het meest gestegen in de bouw
Van alle bedrijfstakken had de bouw de grootste stijging. Hier namen de cao-lonen met 4,9 procent toe in het eerste kwartaal van 2009. De lonen in de energie- en waterleidingbedrijven zijn daarentegen met 2,0 procent het minst gestegen van alle bedrijfstakken. Ook bij het openbaar bestuur werd een bescheiden stijging (2,7 procent) genoteerd.

Contractuele loonkosten met 3,6 procent gestegen
In het eerste kwartaal van 2009 namen de contractuele loonkosten met 3,6 procent toe. De stijging van de loonkosten blijft hiermee een fractie achter bij die van de cao-lonen.

Dit komt vooral door de verlaging van de werkgeverspremie voor de werkloosheid en de wettelijke inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage in de ziektekosten. In het vierde kwartaal van 2008 stegen de loonkosten nog met 4,0 procent

Bij de cao-sector overheid stegen de loonkosten in het eerste kwartaal van 2009 met 2,9 procent het minst van de drie sectoren. Dit komt voornamelijk door de bescheiden stijging van de cao-lonen bij de overheid. De gesubsidieerde sector lag met 3,5 procent net iets onder het gemiddelde van alle sectoren. De sector particuliere bedrijven kwam op een stijging van 3,8 procent uit.
Provincie:
Tag(s):