donderdag, 15. januari 2009 - 10:12

CBP: gescande kentekens niet bewaren

Den Haag

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) wil dat de politie gescande kentekens niet worden bewaard.

De politie past de methode van automatische kentekenherkenning al enige tijd toe, terwijl de juridische aspecten ervan nog niet zijn uitgekristalliseerd.

Omdat deze onduidelijkheid ten koste kan gaan van de bescherming van persoonsgegevens van automobilisten heeft het CBP richtsnoeren opgesteld. De richtsnoeren bepalen dat de politie niet alle gescande gegevens mag bewaren of verwerken. Gescande kentekens die na vergelijking leiden tot een 'hit', kunnen worden verwerkt zolang zij noodzakelijk zijn voor het vastgestelde doel.

Gescande kentekens die niet leiden tot een 'hit', moeten direct worden vernietigd. Dit betekent ook dat zij niet bewaard mogen worden ten behoeve van nog niet bestaande onderzoeken. Het volgen van bekenden van de politie is in beginsel alleen toegestaan als er een concrete verdenking is, aldus het CBP.
Provincie:
Tag(s):