dinsdag, 12. mei 2009 - 17:19

CBP verbiedt gebruik Burgerservicenummer door archiefinstellingen

Arnhem

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) verbiedt het gebruik van het Burgerservicenummer (BSN) voor de bezoekers- en aanvraagregistratie van archieforganisaties. Dit gebeurde op grond van een klacht van een bezoeker van het Gelders Archief.

Sinds eind 2007 de Wet Algemene Bepalingen Burgerservicenummer (Wabb) van kracht is geworden is, heeft het sofinummer (door deze wet van naam veranderd in BSN) een veel bredere toepassing gekregen. Het Gelders Archief besloot vrij snel na invoering van de Wabb het BSN in te voeren voor de registratie van bezoekers en het aanvragen van archiefstukken in de studiezaal. Het BSN verving het oude unieke bezoekersnummer.

Waarom gebruikte het Gelders Archief het BSN?

Bezoekers van het Gelders Archief moeten zich identificeren met een geldig identiteitsdocument. Het BSN is te vinden op elk geldig identiteitsdocument. Hierdoor was het niet meer nodig om naast een identiteitsdocument ook nog een bezoekerspasje te tonen.

Als ook andere archiefinstellingen gebruik zouden gaan maken van dit systeem zou er één uniforme toegangssystematiek voor alle klanten van alle archiefinstellingen mogelijk worden. Bovendien was de toepassing ervan gratis. De wet verplicht burgers boven de 14 jaar om altijd een identiteitsbewijs op zak te hebben.

Er meldden zich na invoering van het gebruik van het BSN enkele minder tevreden klanten, die niet gelukkig waren met het gebruik van het nummer. Oorlogsherinneringen en de eventuele kans op herhaling van het verleden speelden hierbij een rol.

Een kritische klant die zich niet tevreden liet stellen, diende - mede op advies van het Gelders Archief - , een klacht in bij het CBP. Het CBP besloot om op grond van deze klacht een onderzoek in te stellen en kwam tot de conclusie dat de verwerking van het BSN in de bezoekersregistratie onrechtmatig is.

Het Gelders Archief voert naar aanleiding van de conclusie van het CPB per 1 juni 2009 een eigen administratienummer in voor individuele bezoekers. De legitimatieplicht voor bezoekers blijft gehandhaafd. Het gebruik van bezoekersgegevens is in het kader van de Wet bescherming Persoonsgegevens door het Gelders Archief duidelijk omschreven in het bezoekersreglement. Het gebruik van bezoekersgegevens anders dan voor interne bedrijfsvoerings- en statistische doeleinden is niet toegestaan.
Provincie:
Tag(s):