woensdag, 21. januari 2009 - 10:15

'Chaos dreigt dreigt aan grens door gebrek aan parkeerplaatsen'

Zoetermeer

Transport en Logistiek Nederland (TLN), EVO en Les Routiers zijn verbolgen over het besluit dat er tijdens de ombouw van het grensemplacement op de A67 geen alternatieve parkeerplaats wordt geboden voor het vrachtverkeer.

Dit besluit is onlangs genomen tijdens een bestuurlijk overleg van de Provincie Limburg, gemeente Venlo, Gemeente Maasbree, Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Limburg en Rijkswaterstaat. Volgens deze partijen is om procedurele of financiële redenen niet op tijd een alternatief beschikbaar.

De bedrijfslevenorganisaties vrezen voor chaos en diefstal omdat er nauwelijks alternatieven zijn. TLN, EVO en Les Routiers pleiten dan ook voor een hervatting van het onderzoek naar alternatieve parkeerruimte en aanvullende financiering.

De herinrichting van het grensemplacement aan de A67 bij Venlo zal najaar 2009 worden uitgevoerd en opgeleverd. Vrachtauto’s staan na herinrichting op een veilige en overzichtelijke parkeerplaats waardoor ladingdiefstallen afnemen. Ook de economische schade door ladingsdiefstal neemt hierdoor af. De organisaties zijn daarom tevreden dat het emplacement zal worden heringericht. Echter, het is onacceptabel dat er tijdens de bouwperiode geen alternatieve parkeerplaats wordt geboden.

Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven, is het eens dat bij volledige sluiting van het emplacement tijdens de ombouw er elders een alternatief moet worden geboden voor het vrachtverkeer. Op de gehele corridor van de Duitse grens tot aan Eindhoven, de belangrijkste transportader van Nederland, bestaat nu reeds een structureel tekort aan parkeercapaciteit.

In een situatie waarbij geen alternatief wordt geboden voor het vrachtverkeer, en waardoor er ruim 100 vrachtautoparkeerplaatsen minder beschikbaar zijn, wordt het probleem verplaatst naar de reeds overbelaste parkeerplaatsen in Noord-Brabant. Daar ontstaan grote problemen in de handhaving omdat er geen alternatief is waar foutief geparkeerde vrachtauto’s naar verwezen kunnen worden.

Ook de verkeersveiligheid komt danig in gedrang omdat veel chauffeurs als gevolg van de nieuwe rij- en rusttijdenwet verplicht zijn meer te rusten en dat zullen ze bij overvolle parkeerplaatsen helaas ook op de vluchtstrook doen. Onwenselijke situaties met veel geparkeerde vrachtauto’s op vluchtstroken, als bekend op de Duitse feestdagen, zullen ontstaan.

Gisteren werd tijdens een voorlichtingsbijeenkomst voor belanghebbenden nogmaals benadrukt dat Rijkswaterstaat zich gaat richten op de (weg naar) fysieke uitvoering van de herinrichting van het emplacement. Enig lichtpuntje tijdens de avond was dat de Gemeente Venlo mogelijke alternatieve parkeerlocaties die zich aandienen toch nog nader op haalbaarheid wil onderzoeken. EVO, TLN en Les Routiers zijn ondanks deze toezegging echter nog niet gerust dat er ook daadwerkelijk een alternatief wordt geboden tijdens de ombouw. Feit blijft dat als er een geschikte locatie wordt gevonden er financiële middelen nodig zijn voor de inrichting en beveiliging van deze locatie. Op de vraag wie deze kosten zullen dragen kwam gisteravond geen antwoord.
Provincie:
Tag(s):