woensdag, 18. februari 2009 - 22:37

Chauffeurs ministers maken te veel overuren

Den Haag

Tientallen chauffeurs van ministers hebben de afgelopen jaren de Arbeidstijdenwet overtreden. Dat blijkt woensdag 18 februari uit gegevens die NOVA heeft gekregen na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

De chauffeurs maken veel te lange werkdagen achter elkaar zonder voldoende te rusten. Zo blijkt er uit voorbeelden uit de rittenadministratie dat chauffeurs soms werkweken van meer dan 100 uur maken.

Ook zijn er gevallen bekend waarbij chauffeurs twaalf dagen achter elkaar hebben gewerkt. Een chauffeur van het Ministerie van Justitie werkte in een week 118 uur, en maakte een werkdag van 21 en een half uur.

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkent in NOVA dat de Arbeidstijdenwet de afgelopen jaren is overtreden. “Dat is door mij geconstateerd en ook door de Arbeidsinspectie. Het heeft vooral te maken met het feit dat, als de chauffeur wacht op zijn minister of staatssecretaris, dit wordt gezien als arbeidstijd�.

De Ministerraad bespreekt vrijdag een voorstel van minister Donner, waardoor chauffeurs onder een ‘soepelere’ regeling komen te vallen het zogenoemde Arbeidstijdenbesluit Vervoer. Dan zouden de chauffeurs om de week kunnen werken en vrij zijn. Het probleem van de te korte rusttijden is daarmee nog niet verholpen erkent Donner.
Provincie:
Tag(s):