donderdag, 25. juni 2009 - 19:46

"Chips-maker NXP schoffeert personeel?"

CNV Metaal en elektro heeft de cao-onderhandelingen met chipsmaker NXP opgeschort. Dit vanwege “onbehoorlijk spel” bij de reorganisatie van de chipsfabriek in Nijmegen.

Onderhandelaar Arthur Bot van CNV Metaal en elektro: “De manier waarop chipsmaker NXP met zijn personeel omgaat, en in een moeite door ook met ons als vakbond, maakt het zinloos om de cao-onderhandelingen voort te zetten. “

“Onacceptabel” is de uitdrukking die onderhandelaar Bot gebruikt waar het NXP’s gedrag naar de medewerkers betreft. “NXP heeft voor die reorganisatie de mensen min of meer voorgesorteerd en lijkt daar zelfs nog een vervolg aan te geven. En daarbij worden eerder gemaakte afspraken over afspiegeling binnen het personeelsbestand willens en wetens genegeerd. En nu kregen bovendien alle medewerkers - die kennelijk buiten de reorganisatie zullen vallen - een brief op de mat. Of ze maar even hun roostervoorkeur willen invullen… En dat laatste dan binnen het raam van een nieuw 3 ploegen- in plaats van 5 ploegendienstrooster.”

Volgens Bot doet de NXP-directie met die brief voorkomen alsof de reorganisatie al een gelopen race is. “Terwijl de ondernemingsraad nog moet oordelen over nut en noodzaak; en vervolgens de vakbonden over de eventuele uitwerking en opvang van de gevolgen. En bij die gevolgen heb je het dan over ontslag voor een aanzienlijke groep medewerkers en een forse loonsverlaging van 6 procent voor de achterblijvers. Dit gedrag van NXP is echt onbehoorlijk!”

De cao van NXP liep formeel op 1 januari van dit jaar af. Bij NXP in Nederland werken in totaal circa 5.000 mensen, verdeeld over de productieeenheid in Nijmegen en het hoofdkantoor in Eindhoven.
Provincie:
Tag(s):