woensdag, 1. april 2009 - 8:57

ChristenUnie en VVD willen Statendebat over Apeldoorns Kanaal

Arnhem

Als het aan de Statenleden Pieter Plug (ChristenUnie) en Anja Prins (VVD) ligt, gaan de politici in de provincie tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 15 april met elkaar in debat over de toekomstige ontwikkelingen rond het Apeldoorns Kanaal en het eventueel (gedeeltelijk) bevaarbaar maken van het kanaal.

Dat lieten de woordvoerders van ChristenUnie en VVD dinsdag weten. Ze hebben daartoe op 31 maart een debatverzoek ingediend.

Vorige week woensdag waren de politici van Provinciale Staten uitgenodigd om ter plekke geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen rond het Apeldoorns Kanaal. Per boot en per bus hebben we kennis genomen van de barrières die overwonnen moeten worden en de uitdagingen en kansen die er liggen in het gebied. Tijdens het Gelders Debat ’s avonds, waar bijna 300 deelnemers aan deel namen, konden we ervaren dat het Apeldoorns Kanaal leeft en het belang ervan werd ervaren. En alhoewel het in het huidige coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda voor de periode 2007-2011 geen prioriteit wordt gegeven aan planvorming en uitwerking van gebiedsontwikkeling in samenhang met eventueel bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal. Wil dit niet zeggen dat indien kansen zich voor doen we die dan niet moeten grijpen.

Na het werkbezoek en het Gelders debat ’s avonds is het voor de ChristenUnie en VVD duidelijk geworden dat zowel bestuurders van de diverse gemeenten alsmede omwonenden en belangengroeperingen gemotiveerd zijn om de functie en het gebruik van het Apeldoorns Kanaal een upgrade te geven. Er liggen veel kansen als ze gaan voor een brede gebiedsontwikkeling langs het Apeldoorns Kanaal, zodat het rendement van investeringen die gedaan moeten worden ook optimaal benut kan worden.

Een eerste aanzet hiertoe is al gegeven door de Stuurgroep Apeldoorns Kanaal die een heldere rapportage heeft gemaakt. De jachthaven in Hattem wordt op dit moment uitgebreid, inclusief parkeerplaats met toeristisch opstappunt Veluwe. De renovatie van de Hoenwaardsebug is aanstaande. In het kader van milieuregelgeving moeten er beheerplannen worden gemaakt voor de omringende uiterwaarden. En wordt er op dit moment nagedacht hoe de provincie de regie kan voeren over de gewenste invulling van de voormalige Berghuizerpapierfabriek (23 ha).

Volgens de ChristenUnie zijn er genoeg aanknopingspunten om als Provinciale Staten aan te geven of ze deze uitdagingen rondom het Apeldoornskanaal als een kans zien en een eerste aanzet willen geven aan een gebiedsvisie om te komen tot (gedeeltelijk) bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal, in eerste instantie van Hattem tot het dorp Wapenveld aldus de Statenleden Plug en Prins.
Provincie:
Tag(s):