maandag, 23. maart 2009 - 23:07

ChristenUnie: vergroot deskundigheid borstvoeding

Het geven van borstvoeding kan verder gestimuleerd worden als niet alleen kraamverzorgers maar ook verloskundigen en ziekenhuizen hun deskundigheid op dit gebied vergroten. Zij moeten daartoe financieel beloond worden, vindt ChristenUnie-Kamerlid Esmé Wiegman.

'Leg een kind in het kraambed aan de borst: er is geen beter moment en een beter middel om te starten met gezonde voeding.' Wiegman bepleitte dat maandag in de Tweede Kamer tijdens een overleg over de Voedingsnota van minister Klink van volksgezondheid (VWS).

Van de kraamzorginstellingen heeft inmiddels 90 procent een certificaat van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO/Unicef); dit betekent dat hun kraamverzorgers de deskundigheid hebben om jonge moeders te adviseren en helpen bij het aan de borst leggen van hun baby. De kraamzorginstellingen worden voor die certificering 'beloond' door de zorgverzekeraars.
Provincie:
Tag(s):