woensdag, 23. december 2009 - 22:39

ChristenUnie wil geen gesubsidieerde bevordering leegstand woningen

Groningen

Onlangs werd bekend dat minister Van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie heeft besloten subsidie toe te kennen aan nagenoeg alle Groninger gemeenten die deel uitmaken van de Regio Groningen-Assen om de bouw van woningen vlot te trekken.

De Statenfractie van de ChristenUnie is hier op zich wel blij mee, maar denkt dat dit besluit ook negatieve effecten voor de regionale woningmarkt kan hebben, met name voor de krimpgebieden. Reden voor de fractie om er schriftelijke vragen over te stellen aan Gedeputeerde Staten.

De rijkssubsidie is toegekend naar aanleiding van een aanvraag van de gemeenten op grond van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009. Het betekent dat voor 1 juli 2010 begonnen kan worden met de bouw van ruim 300 woningen extra.

De Statenfractie van de ChristenUnie vreest dat het bouwen van nog meer nieuwe woningen in gemeenten en plaatsen waar de komende jaren sowieso groei van het aantal nieuwbouwwoningen te verwachten is de leegstand van woningen in de krimpgebieden vergroot. De fractie vraagt het college o.a. te onderzoeken wat de effecten zijn van het extra stimuleren van woningbouw in de gemeenten van de Regio Groningen-Assen en wat dit betekent voor de krimpregio's betreffende wonen, werken en voorzieningen.
Provincie:
Tag(s):