woensdag, 4. maart 2009 - 9:38

Citotoets opnieuw gemiddeld gemaakt

Amsterdam

Vanaf vandaag ontvangen de deelnemende scholen leerlingrapporten met uitslagen van de Citotoets. In die leerlingrapporten wordt -op basis van de standaardscore- een onafhankelijk advies gegeven over de mogelijkheden van een leerling in de diverse brugklastypen. Bij een standaardscore van bijvoorbeeld 534 is het best passende brugklastype gemengde/theoretische leerweg en havo. Van de 4467 deelnemertjes hadden drie alle 200 vragen goed.

In 2009 behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 535,5. De adviezen op basis van de Citotoets laten eenzelfde beeld zien als voorgaande jaren: ongeveer evenveel leerlingen hebben een advies voor vwo, havo of één van de leerwegen in het vmbo gekregen. Dat is al jaren zo.

Acht kinderen hebben slechts één fout gemaakt in de Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden toets. Net als in 2008 scoren meisjes gemiddeld hoger bij Taal, al is het verschil tussen jongens en meisjes wel afgenomen. Op alle onderdelen scoren vroege leerlingen hoger dan de overige leerlingen. Meer meisjes dan jongens zijn een vroege leerling.
Categorie:
Tag(s):