woensdag, 11. maart 2009 - 9:57

Cliënten tevreden over ZorgLoket Bedum

Bedum

De gemeente Bedum heeft laten onderzoeken in hoeverre inwoners tevreden zijn over voorzieningen die in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden aangeboden. Hieronder vallen onder meer huishoudelijke hulp en voorzieningen voor gehandicapten.

Bijna 100 cliënten van het ZorgLoket van de gemeente participeerden in dit onderzoek. Bij maar liefst 96% van de cliënten voldoet de ondersteuning van de gemeente aan de verwachtingen. 94% van de geënquêteerden geeft aan dat de ondersteuning hen helpt bij het zelfstandig wonen en meedoen aan de maatschappij. Dat is een verbetering van 2% ten opzichte van het onderzoek dat een jaar eerder werd uitgevoerd.
Provincie:
Tag(s):