dinsdag, 22. september 2009 - 10:08

Clubhuis Confederates in strijd met bestemmingsplan

Utrecht

Het gebruik van de kelder in een pand aan de Twijnstraat in Utrecht als clubhuis voor motorclub Confederates is in strijd met het bestemmingsplan. Dat heeft de bestuursrechter dinsdag geoordeeld.

De gemeente had aan de Confederates een dwangsom van 2.000 euro per dag opgelegd, met een maximum van 10.000 euro. De stichting Confederates stapte naar de voorzieningenrechter om dit besluit van tafel te krijgen, maar de rechter gaf de gemeente gelijk.

Volgens de rechter is niet komen vast te staan dat het pand – zoals de gemeente stelde – als horecagelegenheid in gebruik is. Dit zou in strijd zijn met het bestemmingsplan. Niet is gebleken dat er bedrijfsmatig of voor een vergoeding drank wordt geschonken in het pand. Wél is het pand in gebruik als clubhuis. Ook dat is in strijd met bestemmingsplan. De gemeente mocht daarom een dwangsom opleggen, oordeelde de rechter.

De Confederates hadden nog aangevoerd dat recent een onderhuurder is gevonden die het pand gaat bewonen en de club toestaat daar wekelijks bij elkaar te komen. De rechter stelde echter vast dat deze stelling niet onderbouwd was door de motorclub.
Provincie:
Tag(s):