maandag, 23. maart 2009 - 20:16

CNV: 'NS moet keihard doorpakken nu'

Utrecht

Het kan wat CNV Spoorwegen betreft nu niet langer duren. NS moet nu keihard paal en perk stellen aan de agressie in en om het treinvervoer. In een overleg tussen bonden, ondernemingsraad en NS en KLPD (spoorwegpolitie) maandagmiddag is neergelegd dat NS een zero-tolerantiebeleid moet handhaven. Inclusief preventief fouilleren en (politie)honden.

Bestuurder Jerry Piqué van CNV Spoorwegen meent dat NS nu het roer moet omgooien voor wat betreft de beveiliging op en rond de trein. 'Er moet meer controle komen in de trein en de lastpakken moet eruit kunnen worden gevist. Ze moeten desnoods, middels treinverboden, kunnen worden geweerd.'

De vakbonden legden maandag een intense lijst voorwaarden op tafel bij NS. Met een belangrijk accent op het treinverkeer in de driehoek Amsterdam, Almere, Utrecht. Een van die eisen is dat een keer per week de stations Almere Muziekwijk en Almere CS totaal worden afgegrendeld met controleposten, dat de treinen worden gecontroleerd en dat eventuele overtreders direct worden voorgeleid.

CNV Spoorwegen probeert in Utrecht verder te bewerkstelligen dat op bepaalde treinen extra mobiele flexteams worden geformeerd. Zulke teams omvatten hoofdconducteurs die 'geweldbevoegd' zijn. Deze teams kunnen landelijk worden ingezet.
Provincie:
Tag(s):