dinsdag, 21. april 2009 - 6:48

Code 'droog' van kracht in Vechtdal-gemeenten

Regio

In de Vechtdalgemeenten geldt vanaf 20 april de code 'droog'. Dit betekent dat er geen open vuren mogen worden aangelegd en dat geen gebruik kan worden gemaakt van verleende stookontheffingen. Er wordt streng gecontroleerd op de handhaving hiervan.

De droogte van de afgelopen periode zorgt voor een verhoogde kans op een natuurbrand en een snelle uitbreiding daarvan. De gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg hebben op grond hiervan een stookverbod ingesteld.

Bij aanhoudende droogte kan een kleine brand zich snel ontwikkelen tot een omvang die uit de hand loopt. Wordt er gebarbecued, zet dan een emmer water daarbij, zodat een beginnend brandje geblust kan worden.

Voor de regio IJssel-Vecht betekent code 'droog' extra waakzaamheid en worden er boven bosrijke gebieden in deze regio patrouillevluchten uitgevoerd volgens een vliegschema. Voor de lokale brand- weerkorpsen betekent dit extra waakzaamheid en in geval van brand worden sneller extra voertuigen ingezet voor assistentie en aflossing.

Op diverse plaatsen worden metingen verricht die behalve temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid en windrichting ook neerslag meten. Enkele van deze gegevens zijn relevant om te kunnen bepalen of er sprake is van code 'droog'. De indicatie vindt plaats aan de hand van vooraf opgestelde waarden en wordt ook toegepast in andere regio's.
Provincie:
Tag(s):