dinsdag, 14. april 2009 - 21:08

Coevorden voert reclamebelasting in

Coevorden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de invoering van reclamebelasting. De invoering van reclamebelasting is een verzoek van de Coevorder Handelsvereniging en heeft inmiddels breed draagvlak onder de ondernemers.

Met de opbrengsten gaat een nieuwe stichting, ‘Activiteiten Binnenstad Coevorden’, activiteiten organiseren en de binnenstad promoten. Bovendien worden de promotiekosten voor de binnenstad op deze manier evenredig over de ondernemers verdeeld. De belastingheffing wordt op 1 januari 2010 ingevoerd.

Het initiatief voor reclamebelasting komt van de Coevorder Handelsvereniging (CHV). In samenwerking met de gemeente Coevorden, Koepel 6 en MKB Noord-Nederland heeft de CHV een plan van aanpak voor de invoering ervan opgesteld. Na twee informatieavonden voor ondernemers in de binnenstad (leden en niet-leden van de CHV) is op 2 september 2008 gestemd over het voorstel om reclamebelasting in te voeren. Een zeer grote meerderheid was voor invoering van de heffing. Op 23 februari 2009 is door alle betrokken en belanghebbende partijen een intentieverklaring ondertekend waarin zij het initiatief van CHV ondersteunen. Daarin geven de partijen aan bereid te zijn om de onderlinge samenwerking te versterken en af te spreken dat daarvoor in 2009 een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd.

De gemeente ondersteunt het initiatief door te zorgen voor de inning van de belastinggelden. Vervolgens gaat de gemeente een subsidierelatie aan met de stichting ‘Activiteiten Binnenstad Coevorden’. De stichting ontvangt jaarlijks naar verwachting ruim 90.000,- euro subsidie. De stichting zet zich in voor een structurele samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en wil met de marketing en promotie van Coevorden voor een nog levendiger stadscentrum zorgen. Het voorstel wordt op 14 april in de commissie Samenleving en Bestuur behandeld.
Provincie:
Tag(s):