vrijdag, 9. oktober 2009 - 22:33

Coevorder burgemeester Bouwmeester herbenoemd

Coevorden

Bert Bouwmeester (50) is herbenoemd als burgemeester van Coevorden. Nadat de gemeenteraad op 16 juni een positieve aanbeveling aan de minister van binnenlandse zaken stuurde, is nu ook het Koninklijk Besluit genomen. Hoewel een gemeenteraad steeds meer invloed heeft op de (her)benoeming van zijn burgemeester is de uiteindelijke (her)benoeming een zaak van de koningin.

Bouwmeester trad in januari 2004 aan als burgemeester van Coevorden en de zes jaar van zijn eerste termijn zijn bijna om. Zijn portefeuille omvat, naast de wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden, Bestuurszaken, P&O en internationaal beleid.

“Eerder heb ik al aangeven me hier in Coevorden bijzonder thuis te voelen” zegt burgemeester Bouwmeester : “Ik ben dan ook buitengewoon verheugd, dat eerder de gemeenteraad en nu de minister hun vertrouwen hebben uitgesproken voor een nieuwe ambtsperiode. Zo’n herbenoeming laat toch ook waardering zien voor het werk van de afgelopen periode”.

De herbenoeming geeft Bouwmeester de gelegenheid verder te werken aan een aantal actuele dossiers, de programma’s voor het landelijke gebied en de revitalisering van de stad, waar de nieuwbouw van het gemeentehuis onderdeel van uitmaakt. De komende periode zal daar immers nog de nodige energie ingestopt moeten worden om tot tastbare resultaten te komen. Ook zijn internationale rol in de grensregio, o.a. als voorzitter van de Eems-Dollard Regio blijft de nodige aandacht vragen.
Provincie:
Tag(s):