zaterdag, 11. juli 2009 - 10:39

College vraagt raad groen licht borgstelling Sociaal Plan Orbis

Sittard-Geleen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen is voornemens om aan Orbis Medisch en Zorgconcern een borgstelling te verlenen. Met deze borgstelling is Orbis in staat om bij een bank vijf miljoen euro te lenen ten behoeve van de uitvoering van het Sociaal Plan.

Het college wil een borgstelling verlenen voor het Orbisconcern, omdat zij een positieve bijdrage wil leveren aan het behoud van het zorgniveau, de zorginfrastructuur en werkgelegenheid voor de gemeente en de regio. Vooralsnog gaat de gemeente Sittard-Geleen er vanuit dat er in totaal vier partijen zijn die borg staan, waardoor het totale borgstellingbedrag uitkomt op 20 miljoen euro.
Provincie:
Tag(s):