donderdag, 16. april 2009 - 8:47

Comadrinken steeds 'populairder' onder jeugd

Utrecht

In 2008 zijn 337 kinderen met spoed opgenomen in een ziekenhuis na overmatig alcoholgebruik. Dat is volgens de registratie van kinderartsen in zestig ziekenhuizen 13% meer dan in 2007, toen waren het nog 297 kinderen. Dit blijkt uit donderdag door Stichting Alcohol Preventie bekendgemaakte cijfers.

Jonger
De gemiddelde leeftijd van de 'comadrinkers' is in 2008 15 jaar, iets jonger dan in 2007 toen de gemiddelde leeftijd nog op 15,3 jaar lag. Het betreft bijna evenveel meisjes (48%) als jongens (52%). Het jongste slachtoffer is 11 jaar.

Gemiddeld tien glazen
Het gemiddelde BAG (bloedalcoholgehalte) van de opgenomen kinderen bedraagt 1,9 promille, vergelijkbaar met de consumptie van tien glazen met alcoholhoudende drank.

Coma-slachtoffers zijn doorsnee jongens en meisjes.
Uit de gegevens van het opleidingsniveau, schoolprestaties en de gezinssituatie blijkt dat de opgenomen kinderen een doorsnee vormen van de Nederlandse bevolking.

De meeste kinderen volgen het VMBO (46%);daarna volgt HAVO (21%) en het VWO (14%). De schoolprestaties (gemeten naar het percentage zittenblijvers) lijken normaal. Ongeveer 80% woont bij beide ouders en 20% bij een gescheiden ouder. De meeste kinderen zijn van Nederlandse afkomst (84%).

Nico van der Lely, kinderarts te Delft en initiatiefnemer van de poliklinieken jeugd en alcohol voor jonge alcoholslachtoffers: “Comadrinken komt in de beste families voor. Wat meespeelt is dat drankjes die jongeren lekker vinden niet duur en zoet zijn en gemakkelijk beschikbaar zijn�.

Indrinken thuis, daarna doordrinken in de horeca
De meeste kinderen (57%) komen ’s nachts of ’s avonds (35%) in het ziekenhuis terecht. Het gemiddelde beeld is dat eerst thuis of bij vrienden wordt gedronken. Bijna de helft van de opgenomen jongeren drinkt de tweede helft van de avond alcohol in de horeca. Het gaat dan meestal om een combinatie van zoete mixdranken en sterke drank.

De kinderartsen constateren een gemiddeld bloedalcoholgehalte van 1,9 promille (ongeveer 10 glazen). Het promillage loopt uiteen van 0,3 promille (2 tot 3 glazen) tot 5,5 promille (tenminste 30 glazen). In 2007 bedroeg het hoogst gemeten promillage nog 4,3 promille.

Gemiddeld zijn de jongeren bijna 3 uur (2 uur en 55 minuten) buiten bewustzijn met uitschieters tot 24 uur. Van der Lely: “Het is een raadsel dat jongeren een promillage van boven de 5 overleven; zelfs voor volwassenen praten we dan in de praktijk over een potentieel dodelijke dosis�.
Provincie:
Tag(s):