dinsdag, 1. december 2009 - 18:12

Combiplan Nijverdal aangepast

Hellendoorn

In plaats van twee gelijkvloerse kruispunten ten oosten van de tunnel en een 2x1-strooksweg van 80 km/uur wil de provincie Overijssel samen met de gemeenten Hellendoorn, Wierden, Rijssen-Holten en de Regio Twente, het Combiplan Nijverdal opwaarderen naar twee ongelijkvloerse aansluitingen en een 2x2 wegprofiel van 100 km/uur. Dit heeft de provincie Overijssel dinsdag bekendgemaakt.

Tunnel blijft 80 km/h
In de tunnel wordt geen wijziging doorgevoerd deze blijft 80 km/uur met 1 rijstrook per rijbaan. Het Rijk en de provincie Overijssel passen de plannen voor de nieuwe N35 bij Nijverdal aan om ervoor te zorgen dat het Combiplan ook toekomstige verkeersstromen in goede banen kan leiden.

Hiermee is ook een goede aansluiting op de toekomstige opwaardering van de N35 tussen Nijverdal en Wierden gegarandeerd. Alle aanpassingen in het Combiplan worden onderdeel van de studie naar de N35 tussen Nijverdal en Wierden. Het Rijk start begin 2010 met een verkenning naar dit tracé.

Door de uitvoering van het Combiplan Nijverdal, dat naar verwachting in 2013 gereed is, verbetert de leefbaarheid en bereikbaarheid in Nijverdal aanzienlijk. De N35 wordt noordelijk verlegd waarbij weg en spoor in één tunnelbak komen te liggen. Ook wordt het station naar de centrumlocatie verplaatst.

Blij
Gedeputeerde Job Klaasen van de provincie Overijssel en wethouder Wilma Paalman van de gemeente Hellendoorn zijn blij dat minister Eurlings gehoor geeft aan de regionale plannen voor aanpassing van het Combiplan. "De werkzaamheden voor het Combiplan zijn al gestart, maar de aanpak van de kruispunten en de verbreding van de weg staan als laatste op de planning. Dit biedt ruimte voor Rijk en regio om in het huidige plan nog te anticiperen op toekomstige verkeersontwikkelingen. Als we het nu niet doen, loopt het verkeer hier over een paar jaar weer vast en moet er alsnog extra geïnvesteerd worden in een opwaardering van dit tracédeel. Dat is kapitaalvernietiging."

Betere doorstroming
De aanpassingen in het Combiplan kosten ongeveer 35 miljoen euro. De provincie neemt hiervan de helft voor haar rekening. De provincie Overijssel heeft haar ambities voor de N35 beschreven in de Marsroute N35. Zij wordt daarin gesteund door de gemeenten langs de route en Regio Twente. Doel van de regionale partners is om deze Rijksweg tussen Zwolle en Wierden gefaseerd op te waarderen naar een 2x2-strooks stroomweg van 100 km/uur, waarin zich geen gelijkvloerse kruispunten meer bevinden. Hierdoor verbetert de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in Overijssel.
Provincie:
Tag(s):