vrijdag, 3. juli 2009 - 21:17

Commissaris Borghouts beëindigt nevenfuncties

Haarlem

Harry Borghouts, commissaris van de Koningin in Noord-Holland, beëindigt een aantal nevenfuncties die hij momenteel vervult. Hieronder is het lidmaatschap van het bestuur van ABP. Dit heeft de provincie Noord-Holland vrijdag laten weten.

Borghouts doet dit in overeenstemming met de fractievoorzitters van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks. Tijdens het debat van Provinciale Staten op 15 juni heeft commissaris Borghouts toegezegd om te overleggen met de fractievoorzitters over het beëindigen van een aantal nevenfuncties.

Tijdens dit overleg is vastgesteld dat Borghouts al bij zijn aantreden als commissaris van de Koningin verschillende nevenfuncties vervulde en andere functies steeds heeft aanvaard met (stilzwijgende) instemming van de fractievoorzitters.

Niettemin vroegen de fractievoorzitters hem enkele functies neer te leggen. Op initiatief van commissaris Borghouts heeft op 22 juni een vervolgoverleg plaatsgevonden met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen.

Commissaris Borghouts heeft in overleg besloten de volgende nevenfuncties te beëindigen:

* Waarnemend voorzitter Bestuur ABP (per 1 augustus 2009)
* Lid Bestuur ABP (per 1 december 2009)
* Voorzitter Bestuur/Stichting Bijzondere Leerstoel De overheid als arbeidsorganisatie (zo spoedig mogelijk)
* Lid college voor geschillen medezeggenschap Defensie (zo spoedig mogelijk)
* Lid Raad van Advies Nederlands Genootschap van Burgemeesters (zo spoedig mogelijk)
* Voorzitter Bestuur Stichting Administratiekantoor Transcoop (zo spoedig mogelijk)
Provincie:
Tag(s):