donderdag, 19. februari 2009 - 9:21

Commissie historische graven van start

Meppel

De commissie historische graven is officieel van start gegaan. De commissie gaat aan de slag met het inventariseren van historische graven in de gemeente Meppel.

Het doel is om aan de hand van objectieve criteria vast te stellen wat wordt verstaan onder een historisch graf. Op basis hiervan kan de gemeenteraad een besluit nemen over hoe we hier in Meppel mee om willen gaan.

De commissie bestaat uit: de heer W. Ponne (Stichting Oud Meppel), mevrouw W. Manden (Historische vereniging Nijeveen), de heer M. Gerding (Drents Plateau), de heer H. Abercrombie (voorzitter en beheerder van de openbare begraafplaatsen) en de heer J.E. Zandstra. De heer Zandstra heeft recent op eigen initiatief alle Meppeler graven geïnventariseerd en beschikbaar gesteld aan Stichting Oud Meppel. Van alle graven zijn digitale foto-opnames gemaakt. De commissie zoekt binnenkort contact met alle begraafplaatsbeheerders in de gemeente.

Wethouder Egbert van Dijk: "Goed om te zien dat deze groep mensen samen aan de slag gaat. De verschillende achtergronden van de commissieleden kunnen er naar mijn idee toe leiden dat we binnenkort over een waardevolle en objectieve lijst met historische Meppeler graven beschikken. Met de criteria die hieraan zijn gekoppeld, hebben we vervolgens een goede basis om ons beleid op het gebied van historische graven vast te stellen."
Provincie:
Tag(s):