maandag, 26. oktober 2009 - 10:24

Concurrentiepositie Transport en Logistiek sector onder druk

Amsterdam

De concurrentiepositie van Nederland in de Transport en Logistiek sector is het afgelopen jaar verslechterd. Bijna 70% van de wegtransporteurs en logistieke dienstverleners ziet de positie van Nederland verzwakken, slechts 5% ziet een verbetering. Dit blijkt uit onderzoek van Ernst & Young onder ruim 100 ondernemers en managers naar de effecten van de economische crisis.

In het bijzonder uiten de grotere logistieke bedrijven hun zorgen; binnen deze groep ziet zelfs bijna 80% een verslechtering van de internationale concurrentiepositie.

Op de vraag of de crisis de kansen voor spoor en binnenvaart ten opzichte van wegvervoer beïnvloed verwacht 35% van de ondervraagden een negatieve invloed op spoor en binnenvaart. Aansluitend hierop blijkt dat ruim de helft van de transportondernemers geen plannen heeft om meer transport te laten verrichten via spoor of water terwijl vanuit de klant juist meer belangstelling bestaat voor duurzaam vervoer.

Overcapaciteit blijft een groot probleem voor de sector en leidt tot een hevige concurrentiestrijd. Hardere prijsconcurrentie in de markt wordt gezien als de belangrijkste bedreiging die uit de crisis voortkomt (65%).

De sector ziet de situatie zeker op korte termijn niet verbeteren.
Categorie:
Tag(s):