woensdag, 3. juni 2009 - 10:23

Congres Veiligheid: Hoe kun je veiligheid managen?

Zwolle

Windesheim en Politie IJsselland organiseerden dinsdag 2 juni een congres met de titel “Veiligheid: Hoe kun je veiligheid managen?�. Bij het congres waren organisaties vertegenwoordigd uit verschillende sectoren. De 200 bezoekers kwamen uit alle delen van het land. Windesheim en Politie IJsselland kijken terug op een succesvol evenement.

Met het congres willen Windesheim en Politie IJsselland hun kennis en ervaringen delen met partijen die direct of indirect betrokken zijn bij de veiligheid van burgers, zoals scholen, gemeenten, brandweer, hulpverleningsdiensten en het management van grotere organisaties.

Tijdens het congres waren ook sprekers en gasten uit het buitenland aanwezig, zoals de korpschef van de politiezone Dendermonde en de heer Turunnen die betrokken was bij de school-shooting op de Jokela high school in Finland.

“We willen onze kennis delen met andere organisaties en onze krachten (inter)nationaal bundelen om de samenleving zo veilig mogelijk te houden. Samen willen we de problematiek onder ogen zien en een aanpak creëren,� aldus Arend Kloosterman, plaatsvervangend korpschef Politie IJsselland.

Hoe groot is de kans?
De laatste jaren lijken steeds meer ingrijpende en schokkende incidenten plaats te vinden die veel impact hebben op de maatschappij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de dramatische gebeurtenis op Koninginnedag.

Jaap Timmer, lector Veiligheid bij Windesheim, ging in op de rol van de samenleving: “De eerste vraag die iedereen steeds stelt is: Waarom? Het lijkt alsof het steeds zomaar gebeurt, terwijl we achteraf vast moeten stellen, dat er wel signalen aan vooraf zijn gegaan.

Door als instanties en organisaties intensief met elkaar samen te werken en daarbij vooral burgers te betrekken zijn we samen beter in staat om een dergelijk gruwelijk incident voor te kunnen zijn.�
Provincie:
Tag(s):