vrijdag, 24. april 2009 - 10:02

Consumenten geven minder uit aan duurzame-goederen

Door huishoudens werd in februari 2,8 procent minder besteed aan goederen en diensten dan in februari 2008. Ze waren vooral terughoudend met hun bestedingen aan duurzame goederen. In januari was het consumptievolume 0,3 procent kleiner dan een jaar eerder. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van koopdagen

De bestedingen aan goederen waren in februari 5,2 procent lager en die aan diensten 0,8 procent. Vooral bij de aankoop van duurzame goederen hielden consumenten de hand op de knip. Aan deze conjunctuurgevoelige consumptiecategorie werd 11,8 procent minder besteed dan in februari 2008. De huishoudens bezuinigden vooral op de aanschaf van nieuwe auto’s, maar ook op kleding, schoenen en meubels. Het volume van de bestedingen aan consumentenelektronica was vrijwel gelijk aan dat in februari 2008.

De afname van de bestedingen aan duurzame goederen was de vijfde op rij. Dit spoort met de resultaten van het Consumenten Conjunctuuronderzoek van de afgelopen maanden. In dit onderzoek wordt onder meer aan consumenten gevraagd of zij de tijd gunstig achten voor het doen van grote aankopen, zoals wasmachines en televisies. Deze deelvraag van het onderzoek wordt sinds medio 2008 per saldo erg negatief beantwoord.

In 2008 was het volume van de consumptie 1,6 procent groter dan in 2007. De toename was gelijk aan de stijging van de reële inkomens. Toegenomen werkgelegenheid en hogere lonen zorgden voor meer inkomsten. Daarentegen leden de huishoudens in 2008 wel vermogensverliezen, met name in het vierde kwartaal. Vooral de waarde van hun aandelen daalde fors. De consumptiegroei was in de tweede helft van 2008 al duidelijk minder dan in het eerste halfjaar.
Categorie:
Tag(s):