maandag, 5. oktober 2009 - 12:59

Controle nieuwe schouwsloten

De jaarlijkse controle van belangrijke sloten staat weer voor de deur. Op 1 november start Wetterskip Fryslân met de zogenaamde schouw. Het waterschap kijkt of de sloten schoon zijn, zodat het water goed kan doorstromen.

Door een gewijzigd schouwbeleid zijn nieuwe schouwsloten aangewezen, sommige andere zijn vervallen. „Eigenaren van gronden die grenzen aan een watergang moeten daarom goed opletten of ze nu ook onderhoudsplichtig zijn”, adviseert dagelijks bestuurslid Aaltje Rispens van het waterschap.

Vorig jaar is het schouwbeleid gewijzigd en zijn de regels voor iedereen in het werkgebied van Wetterskip Fryslân gelijk. Hierdoor is ook de onderhoudsplicht van sloten en vaarten in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier veranderd. „Wie nu precies welke wateren onderhoudt, staat in de zogenaamde legger, dat is ons handboek. Ons algemeen bestuur heeft afgelopen 29 september de gewijzigde legger met bijbehorende onderhoudsverplichting vastgesteld”, vertelt Rispens.
Eigenaren van land dat aan een schouwsloot grenst, zijn verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Vooral in de natte herfst- en wintermaanden zijn schone watergangen belangrijk voor een goede aan- en afvoer van water. Vandaar dat Wetterskip Fryslân vanaf 1 november hierop controleert.

Het waterschap heeft zo’n 14.000 brieven gestuurd aan degenen waarvoor er merkbaar iets veranderd in het onderhoud. Daarnaast hebben de leggerkaarten ter inzage gelegen. Hierop zijn ruim 600 reacties binnengekomen van mensen die het niet eens zijn met de wijzigingen. „Wij nemen hun reacties serieus. Deze mensen krijgen nog bericht van ons wat we gaan doen met hun specifieke situatie. Voor hen verandert er voorlopig nog niets.

We gaan bij de schouw soepel om met nieuwe schouwsloten, als ze bijvoorbeeld per ongeluk oude schouwsloten hebben schoongemaakt”, belooft het dagelijks bestuurslid. Die soepelheid geldt ook voor de hoofdwatergangen die zijn aangewezen als schouwsloot. „Wij hekkelen dit jaar naast de nieuwe hoofdwatergangen nog één keer de oude hoofdwatergangen.”
Provincie:
Tag(s):