zaterdag, 15. augustus 2009 - 20:48

Controle op sluiproute N371

Smilde

Binnenkort wordt de N371 tussen de Norgervaartsbrug en Smilde gedeeltelijk afgesloten. De Provincie Drenthe gaat delen van deze weg reconstrueren. Als gevolg hiervan zal het doorgaande verkeer worden gestremd. Er zullen verschillende omleidingroutes worden aangeduid. De politie heeft daarop besloten de komende tijd het verkeer op deze weg meer te controleren op snelheidsovertredingen.

De verwachting is dat lokaal bekend verkeer veelvuldig gebruik zal maken van de Kanaalweg als sluiproute. Deze weg loopt parallel aan het gedeelte N371 waar de werkzaamheden zullen zijn. De Kanaalweg is een relatief smalle weg waar een maximum toegestane snelheid van 50 km/u geldt. Indien de verkeersdrukte toeneemt op deze weg zal de subjectieve verkeersonveiligheid toenemen.

De werkzaamheden op de N371 zullen nog tot eind november duren.
Provincie:
Tag(s):