dinsdag, 6. oktober 2009 - 19:47

Convenant over samenwerking door gemeenten in Westerkwartier

Grootegast

De colleges van de vier gemeenten uit het Westerkwartier vinden een meer intensieve samenwerking van belang om de bestuurskracht van de gemeenten ook in de toekomst te behouden en te versterken.

Hiervoor is een visiedocument met samenwerkingsconvenant opgesteld, waarmee de vier gemeenteraden hebben ingestemd. Dit betekent dat de gemeenten bij het verkennen van samenwerking deze eerst zoeken in het Westerkwartier.

Per onderwerp van samenwerking sluiten de deelnemende gemeenten een afzonderlijk convenant. Op maandag 12 oktober a.s. zal het samenwerkingsconvenant worden ondertekend door burgemeesters en gemeentesecretarissen van de vier gemeenten, in het gemeentehuis van Grootegast.
Provincie:
Tag(s):