vrijdag, 5. juni 2009 - 15:08

Convenant Veilige Basisschool ondertekend

Roermond

Vrijdagmiddag is op de Niekee school in Roermond het vernieuwende basis convenant Veilige Basisschool voor de provincie Limburg ondertekend. Het convenant is ontwikkeld door een provinciale initiatiefgroep met vertegenwoordigers van de vier contractpartners: gemeentes, scholen, Bureau Halt en de politie Limburg-Noord en -Zuid. Doel van het convenant, dat ondersteund wordt door de Provincie Limburg, is dat leerlingen en leerkrachten zich zo veilig mogelijk kunnen voelen op hun school.

In het convenant spreken de initiatiefnemers af wat ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn op het gebied van sociale veiligheid. Omdat lokale situaties kunnen verschillen (omvang van de school, ligging en eventuele specifieke aandachtspunten) biedt het convenant ruimte om per onderwijsinstelling maatwerkafspraken te maken. Zo kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt over de aanwezigheid van bijvoorbeeld de politie op de school, of de participatie van gemeenten in lesprogramma's, informatie-uitwisseling, etc.

Om de kracht van het convenant te waarborgen, streven de initiatiefnemers er naar dat alle gemeenten en schoolbesturen in de provincie zich achter het convenant scharen. De werkwijze heeft al enkele jaren succes in het middelbaar onderwijs. Door dit concept nu ook in het lager onderwijs door te voeren, kan een waardevolle bijdrage geleverd worden aan de veiligheid van kind en schoolomgeving.
Provincie:
Tag(s):