dinsdag, 17. maart 2009 - 11:08

CPB: 'Nederland verkeert in diepe recessie'

Den Haag

De kredietcrisis die Nederland nu hard treft, is het gevolg van een explosief mengsel van macro-economische onevenwichtigheden en een reguleringskader voor financiële markten dat geen gelijke tred heeft gehouden met financiële innovaties. Dit maakte het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag bekend.

Dit jaar krimpt de Nederlandse economie naar verwachting met 3½%. Ook voor volgend jaar ligt een krimp in het verschiet, zij het dan slechts met ¼%. De belangrijkste oorzaak van de economische teruggang is de inzakkende relevante wereldhandel. Dit jaar neemt deze naar verwachting af met een niet eerder vertoonde 9¾%.

De uitvoer, normaal gesproken de motor van de Nederlandse economie, valt in het spoor daarvan sterk terug. Onder invloed van de terugvallende productie neemt de krapte op de arbeidsmarkt in hoog tempo af. De geraamde werkloosheid loopt op tot gemiddeld 5½% in 2009 en stijgt daarna verder tot 8¾% in 2010. Het EMU-saldo verslechtert snel: van een overschot in 2008 van 1,0% BBP tot een tekort van 5,6% BBP in 2010.
Categorie:
Tag(s):