vrijdag, 27. februari 2009 - 8:56

Cramer stopt met subsidie voor halfopen roetfilters

Minister Cramer van Ruimte en Milieu heeft de subsidiëring voor het achteraf inbouwen van halfopen roetfilters bij zware voertuigen per direct opgeschort. Aanleiding voor deze beslissing zijn de tussentijdse resultaten van een TNO-onderzoek naar het effect van halfopen retrofit roetfilters op de reductie van de uitstoot van fijnstof.

Uit het onderzoek blijkt dat de reductie van de uitstoot van fijnstof onder praktijkomstandigheden veel lager ligt dan de 50% eis in de typegoedkeuringtests, die deze roetfilters met succes hebben doorstaan. Na de uitvoering van vervolgonderzoek wordt definitief over de subsidiëring beslist.

Het onderzoek van TNO heeft alleen betrekking op één type halfopen roetfilter op zware voertuigen (meer dan 2800 kg), dat nu onder praktijkomstandigheden kon worden getest. Uit de tussentijdse resultaten blijkt dat de fijnstofuitstoot bij nationaal transport met vijf tot twintig procent wordt verminderd, terwijl alleen bij langdurig snelweggebruik, zoals bij internationaal transport, de uitstoot met 20 tot 40% daalt. Omdat de subsidiemaatregel was gebaseerd op 50% uitstootreductie, zijn de resultaten aanleiding voor het stopzetten van de subsidiëring van halfopen roetfilters voor zware voertuigen.

De subsidieregeling is één van de maatregelen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De subsidie voor retrofit roetfilters stimuleert eigenaren van voertuigen om achteraf een roetfilter in te laten bouwen.
Categorie:
Tag(s):