maandag, 9. maart 2009 - 19:55

CSZ: geen acute situatie Zeeuwse ziekenhuizen

Goes

Er is geen sprake van een acute situatie die aanleiding geeft tot directe maatregelen op zeer korte termijn bij de stichting Oosterscheldeziekenhuizen te Goes. Dit blijkt maandag 9 maart uit het - in opdracht van minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - gedane onderzoek van het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) naar de Stichting Oosterscheldeziekenhuizen te Goes.

Het CSZ stelt vast dat de Oosterscheldeziekenhuizen vanaf 2005 de voorgenomen fusie met de Stichting Ziekenhuis Walcheren te Vlissingen als enige toekomstvaste ontwikkeling heeft beschouwd. Daarmee vormde dit deze ontwikkeling toetssteen en leidraad voor het merendeel van de strategische activiteiten in de jaren daarna.

Mede hierdoor hebben de ziekenhuizen te weinig aan de reguliere bedrijfsvoering, waardoor de kwaliteit van de financiële functie en sturing vanuit de Raad van Bestuur ongewenst achter is gebleven.

Het CSZ heeft moeten concluderen dat er geen alternatieve plannen zijn vastgelegd voor als de fusie niet zou plaatsvinden. Ondanks dat er geen sprake is van een acute zorgwekkende situatie is de financiële situatie wel kwetsbaar van de ziekenhuizen te noemen.

Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de continuïteit van zorg heeft minister Klink de ziekenhuizen in Goes en Vlissingen gevraagd om binnen 4 weken een uitgewerkt fusieplan te komen.

In dat plan moet duidelijkheid ontstaan over de noodzakelijke meerjarige investeringen, besparingen en saneringsmaatregelen. Ook wil de minister een noodscenario ontvangen, voor het geval dat de fusie niet doorgaat en beide ziekenhuizen als basisziekenhuis blijven voortbestaan.

Ook wil Klink inzicht in de bedrijfsvoering op korte termijn en de liquiditeit van de instellingen voor de rest van dit jaar. Minister Klink zal het uitgewerkte fusieplan en het alternatieve scenario laten beoordelen door het CSZ. Ook zal het CSZ de uitvoeren van het fusie- danwel noodplan nauwgezet volgen.
Provincie:
Tag(s):