donderdag, 1. januari 2009 - 11:46

Culemborg was in 2008 het grootste knelpunt

Lijnden

Culemborg op de A2 richting Den Bosch was in 2008 het grootste knelpunt van Nederland. Daar nam de filedruk toe met 30 procent en passeerde daarmee de nummers 1 en 2 van vorig jaar.

Op die locaties, de A4 Zoeterwoude-Rijndijk en de ringweg A10 bij de Coentunnel nam de filedruk af met ruim 12%. Dit blijkt uit cijfers van de Verkeers Informatie Dienst (VID).

Op het traject Utrecht en Amsterdam daalde de filedruk met 29% ten opzichte van het vorige jaar. En ook op de A12 zal het, nu de werkzaamheden bij Ede bijna zijn afgerond, in 2009 waarschijnlijk beter gaan.

In 2008 schoot de filedruk op het traject Utrecht-Arnhem echter nog omhoog. De A2 van Eindhoven naar Maastricht, de A16 van Rotterdam naar Breda en de A15 van Rozenburg naar Ridderkerk hoorden in 2008 voor het eerst tot de 25 drukste trajecten.

Voor het eerst sinds 2002 nam de filedruk over een heel jaar gemeten af. Er stond ruim 1,7% minder file op de Nederlandse wegen, dat komt overeen met ongeveer 1,2 miljoen minder verliesuren. Dat levert een ‘besparing’ op van bijna 18 miljoen euro.

De afname deed zich vooral voor in het tweede en vierde kwartaal. De hoge brandstof prijs in het tweede kwartaal is al eerder genoemd als mogelijke oorzaak voor de daling in de eerste helft van het jaar. Wanneer de filedruk per maand wordt gecorrigeerd voor het aantal werkdagen en het effect van neerslag, valt op dat een dalende trend zichtbaar is vanaf augustus. In november nam de filedruk met 16,5 % af, in december 2008 met 6,6%.

De daling van de filedruk is vooral zichtbaar in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Daarbij valt vooral de 8% lagere filedruk in Noord-Holland op. Ook in Zeeland en Friesland was in percentages fors minder druk, maar in absolute zin scheelt dat marginaal.

Uit de cijfers vormt zich het beeld van naar het oosten verplaatsende files. In de andere provincies werd het namelijk drukker, waarbij Gelderland in absolute zin op kop gaat. Opvallend zijn de relatief hoge toenames in Flevoland en Groningen. In beide provincies waren in 2008 grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de weg, wat in de filecijfers tot uiting komt.

Met grote afstand had 25 maart de spits met de hoogste piek: in de ochtendspits stond er 840 kilometer. Een fors sneeuwdek zorgde op de dag na Pasen in het hele land voor veel problemen en de op één na drukste spits sinds 1999. Daarmee werd de 25e ook de drukste dag: goed voor 1,1% van de totale filedruk in 2008.

Terwijl de filedruk in de avond en de nacht (relatief gezien) flink daalde, veranderde er gedurende de dag vrijwel niets. Wel is er een verschuiving waar te nemen in de avondspits: tussen 15:00 en 17:00 uur is die iets toegenomen, tegenover een vermindering van de filedruk na 18:00 uur.

Op maandagen is de filedruk beduidend afgenomen, terwijl de dinsdag juist drukker is geworden. Opvallend is de afname van de filedruk op zaterdag en zondag.
Provincie:
Tag(s):