dinsdag, 21. april 2009 - 15:48

Cultuurhistorisch onderzoek naar drie Limburgse wegen

Venlo

De Provincie Limburg gaat de cultuurhistorische karakteristieken van drie belangrijke wegen onderzoeken en inventariseren. Op deze manier wil zij inzicht verschaffen in de sociaal-economische betekenis van de wegen en hun invloed op de identiteit van de provincie Limburg. Het gaat om de Oude Baan (N278), Napoleonsbaan (N273) en een Romeinse weg langs de Maas bij Venlo.

Door de centrale ligging van Limburg in Europa zijn in het verleden vele volkeren door onze provincie getrokken, die zich hier tijdelijk of definitief hebben gevestigd. Beschavingen uit Europa hebben door handelsreizen of militaire activiteiten langs deze wegen cultuur achtergelaten die later is samengesmolten met de plaatselijke cultuur. Het project Historische Wegen richt zich op karakteristieken die op of langs deze wegen nog aanwezig zijn of die er aan herinneren. Dat kunnen fysieke objecten zijn maar ook de verhalen over de weg of gebeurtenissen. Het doel is de nog aanwezige identiteit weer zichtbaar maken en beleven. Het project maakt onderdeel uit van het programma Investeren in steden en dorpen.

De Provincie Limburg heeft drie wegen geselecteerd die van vitaal belang zijn geweest voor de ontwikkeling van de provincie. Deze zijn in een ver verleden onderdeel geweest van doorgaande Europese wegenstructuren. Zo heeft in Noord Limburg langs de Maas een Romeinse weg gelopen waarvan het exacte tracé niet duidelijk is. Onderzoekers gaan de route traceren aan de hand van Romeinse cultuurcartering: dat zijn kaarten waarop alle geregistreerde vondsten staan vermeld zoals Romeinse villa’s, bruggen en nederzettingen.

De tweede weg liep door Midden Limburg en is de Route Imperiale van Parijs naar Hamburg. De Napoleonsbaan (N273) is daar een overblijfsel van.
Tenslotte is de Oude Baan van Maastricht via Vaals naar Aken geselecteerd, de huidige N278. De weg werd eind 18e eeuw onderdeel van het eerste Nederlandse rijkswegennet. Eerder is deze weg een schakel geweest in een Europees wegennetwerk. Langs deze weg is een rijke schakering van cultuurhistorie aanwezig.

Voor het onderzoek en de daaraan verbonden uitvoeringsprojecten langs deze drie historische wegen is een bedrag van € 200.000,- gereserveerd.
Provincie:
Tag(s):