maandag, 5. januari 2009 - 18:38

CvK roept op om sámen te strijden tegen gevolgen kredietcrisis

Utrecht

De commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, de heer R.C. Robbertsen, roept Utrechtse bestuurders en bedrijven op om samen alles uit de kast te halen om de gevolgen van de kredietcrisis te verzachten. Hij doet dat in zijn toespraak tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de provincie Utrecht.

De heer Robbertsen stelt zichzelf en zijn toehoorders de vraag wat de nabije toekomst zal brengen nu “de voorspellingen somberder zijn dan ooit�. Robbertsen: “Utrecht staat er, vergeleken met andere regio’s, niet slecht voor. Maar ook in onze provincie zullen de economische consequenties niet uitblijven. Ook hier zullen we de gevolgen ondervinden.�

Daarom vraagt de heer Robbertsen aan zijn toehoorders na te gaan hoe zij, binnen hun eigen organisaties, investeringen naar voren kunnen halen, besluitvormingsprocessen kunnen versnellen en beleid en strategie kunnen aanpassen. “Doe dat met creativiteit en durf. Met voortvarendheid en met een oplossingsgerichte houding. Nu is het moment om samen dingen waar te maken. Om ervoor te zorgen dat Utrecht ook echt blijft bloeien als topregio, in de nabije maar ook in de verdere toekomst,� aldus de heer Robbertsen in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij rekent daarbij op de samenwerking tussen de Utrechtse bedrijven, instellingen en overheden.
Provincie:
Tag(s):