donderdag, 11. juni 2009 - 20:59

D66: 'Scholier krijgt 20% van de tijd geen les'

Den Haag

Door de urennorm van Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (CDA) zijn scholen gedwongen om 20% van hun onderwijstijd op te vullen met activiteiten buiten het klaslokaal om.

Dit blijkt uit een enquête onder wiskundedocenten: slechts 80% van de voorgeschreven onderwijstijd wordt besteed aan echte lessen gegeven door vakdocenten.

D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham: ‘‘Het kan niet de bedoeling zijn dat een opgelegde urennorm ertoe leidt dat scholen tijd moeten opvullen met schoolreisjes en werkweken.’’

Kwaliteit onderwijs onder druk
Van Bijsterveldt heeft een aangepaste urennorm opgesteld waarin scholen worden verplicht om 1000 uren onderwijstijd te geven. De scholen krijgen echter niet genoeg geld om 1000 uren les door een bevoegde docent te bekostigen.

Van der Ham: ‘‘Wat Van Bijsterveldt doet is een extra verdieping eisen zonder bakstenen ervoor te leveren. Nu komt het aantal echte uren lestijd, en dus de kwaliteit van het onderwijs, onder druk.’’

Opheldering
Van der Ham: ‘‘GroenLinks, SP en D66 willen dat de Staatsecretaris eens goed onderzoek gaat doen naar de vraag of scholen wel kunnen voldoen aan haar urennorm. Natuurlijk had een gedegen onderzoek op voorhand moeten gebeuren. Van Bijsterveldt zag dit blijkbaar anders.’’
       
Provincie:
Tag(s):