vrijdag, 13. maart 2009 - 9:03

Dag van de Leerplicht: School? Bekijk 't…eens anders!

Leek

Op donderdag 19 maart 2009 organiseren de Nederlandse gemeenten voor de vijfde keer de nationale Dag van de Leerplicht. Onder het motto: 'School? Bekijk 't…eens anders!' wordt dit jaar aandacht gevraagd voor het zogenaamde luxeverzuim.

Luxeverzuim is het zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar van school houden van een leerplichtig kind. Zoals het verzuimen van school in verband met een vakantie. Dit is volgens de Leerplichtwet verboden.

In de gemeente Leek gaan de twee leerplichtambtenaren op 19 maart bij verschillende scholen in de gemeente langs om op een positieve manier aandacht te vragen voor het luxe verzuim. De leerplichtambtenaren overhandigen daarbij een brief voor ouders en verzorgers. In deze brief worden de ouders er op attent gemaakt dat de leerplichtambtenaren vanaf de vrijdag voor de meivakantie plus de komende vakanties actief gaan controleren op luxe verzuim.

Vóór elke schoolvakantie wordt er een verzuimoverzicht bij de scholen opgevraagd. Aan de hand van dit overzicht wordt er gecontroleerd of er sprake is van ongeoorloofd verzuim. Bij ongeoorloofd verzuim wordt er door de leerplichtambtenaar een proces verbaal opgemaakt en beslist de kantonrechter over eventuele consequenties. Zelfs al gaat het om 1 (mid)dag!
Provincie:
Tag(s):