donderdag, 11. juni 2009 - 15:07

Dagboeken Anne Frank naar het Anne Frank Huis

Amsterdam

Alle dagboeken en geschriften van Anne Frank zullen voortaan getoond worden in het huis waar ze ook geschreven zijn, het Anne Frank Huis in Amsterdam.

Minister Plasterk (OCW) heeft zijn instemming betuigd met een akkoord dat het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie), de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en de Anne Frank Stichting (AFS) hebben gesloten voor een overeenkomst waarin het NIOD alle handschriften van Anne Frank in permanent bruikleen geeft aan de AFS.

Het doel van de nieuwe bruikleenovereenkomst is een optimale tentoonstelling van de dagboeken en geschriften voor een groot publiek mogelijk te maken. Voor zo’n tentoonstelling bestaat uiteraard geen betere plaats dan het Anne Frank Huis. Hiermee wordt recht gedaan aan de grote betekenis van Anne’s geschriften als cultureel erfgoed. Belangrijk is dat ook de waarde van de geschriften als archiefstuk en object van wetenschappelijk onderzoek gewaarborgd blijft.
Provincie:
Tag(s):