dinsdag, 24. februari 2009 - 16:50

Daling criminaliteit in stad Utrecht zet door

Utrecht

De totale criminaliteit in de stad Utrecht is in 2008 met -1% licht gedaald. Hiermee houdt Utrecht de dalende lijn vast. Ten opzichte van 2002 is de criminaliteit met -36% inmiddels fors afgenomen, meer dan in de gehele regio met een daling van -28%. Gerelateerd aan de flinke groei van de stad is de daling ten opzichte van 2002 nog sterker: -41%. Dit terwijl de aangiftebereidheid gelijk is gebleven.

Gemeente, politie en Openbaar Ministerie hebben hun ambities voor de veiligheid tot 2010 bekend gemaakt. De inzet is de totale criminaliteit in 2010 te halveren ten opzichte van 2002.

De meeste delictsoorten zijn in 2008 licht gedaald. De daling van de totale criminaliteit in Utrecht in 2008 is te danken aan een ongekende eindsprint in de laatste maanden van 2008. Zo is in december 2008 de totale criminaliteit 20% lager uitgekomen dan in dezelfde maand van 2007. De daling van autokraak (-39%) en woninginbraak -32%) in december 2008 is bijzonder positief. Dit is ten dele te danken aan de intensieve gezamenlijke aanpak met o.a. fysieke aanpassingen in parkeergarages en een publiekscampagne. Ook in de woonwijken is het aantal autokraken de afgelopen maanden stevig afgenomen.

Het aantal aangiftes van diefstallen van fietsen en bromfietsen is daarentegen in 2008 toegenomen met 26 %. Bij diefstal van (brom)fietsen is het aandeel internetaangiften inmiddels gestegen tot 71%.

Het totaal aantal Utrechters dat zich in Utrecht wel eens onveilig voelt, is in 2008 licht gestegen van 38,2% in 2007 naar 40,8% in 2008. De ervaren jongerenoverlast is vrijwel gelijk gebleven op 19,5%.
Provincie:
Tag(s):