donderdag, 19. februari 2009 - 22:03

Daling voortijdige schoolverlaters regio Venlo zet door

Venlo

Van de leerplichtige leerlingen in Venlo en Arcen en Velden is 2,5% in het schooljaar 2007-2008 in contact geweest met een leerplichtconsulent. In 58 gevallen is proces verbaal opgemaakt. Dit is een toename van ruim 40% t.o.v. een jaar eerder. Dit blijkt uit het jaarverslag leerplicht/RMC 2007 - 2008.

In de gemeenten Venlo en Arcen en Velden zijn in totaal ruim 15.000 jongeren leerplichtig. 383 leerlingen zijn in het schooljaar 2007-2008 vanwege schoolverzuim in contact geweest met een leerplichtconsulent In de meeste gevallen (228 leerlingen) ging het om eenvoudige problematiek, waarbij een gesprek en schriftelijke terugkoppeling met ouders, leerling en school volstonden om het verzuim te stoppen. In zo’n 65 gevallen lag er een meer hardnekkige problematiek aan het spijbelen ten grondslag. Het gaat dan vaak om complexe situaties waarbij meerdere hulpverlenende partners betrokken zijn.

Uit cijfers blijkt dat er in Venlo sprake is van een flinke stijging in het aantal processen verbaal dat wordt uitgeschreven. In het schooljaar 2005-2006 werd er nog 38 keer proces verbaal opgemaakt, in het schooljaar 2006-2007 was dit 41 keer, en in het schooljaar 2007-2008 dus 58 keer. De komst van de spijbelrechter per 1 januari 2007 en een verdubbeling van de bezetting bij het team leerplicht sinds het schooljaar 2005-2006 zijn hiervan mogelijke oorzaken.

De onderwijswethouders van de gemeente Venlo, Roermond, Weert en Venray hebben vorig jaar een convenant gesloten om het percentage voortijdige schoolverlaters terug te dringen. Het streven is om in Noord- en Midden Limburg in de periode 2008-2012 met het aantal voortijdige schoolverlaters met 40% te verminderen ten opzichte van het schooljaar 2005-2006. Deze aanpak blijkt succesvol te zijn meldt de gemeente Venlo.
Provincie:
Tag(s):