donderdag, 12. februari 2009 - 0:35

De A12 overkappen een passende oplossing voor de verre toekomst

Arnhem

De partijen D66, VVD, Zuid Centraal, Christenunie, Pro Arnhem en Groenlinks van de gemeente Arnhem hebben afgelopen weekend middels de inspraakprocedure de minister verzocht te gaan voor een overkapping over de A12.

Hoewel D66 Arnhem zich realiseert dat een maatregel zoals een overkapping op basis van de huidige wet en regelgeving niet noodzakelijk is, de partij de veronderstelde voordelen, zoals verdere afname geluidhinder en verbetering luchtkwaliteit, van een overkapping van groot belang. Tevens wordt verzocht meer fysieke metingen van de fijnstofsituatie en andere milieufactoren rond dit gebied te verrichten.

De gevolgen van het toenemende verkeer en de effecten op gezondheid en welbevinden van de bevolking zijn voldoende reden om voor deze oplossing te pleiten. Om de toekomstige luchtverontreiniging en geluidbelasting goed te kunnen bepalen, moeten we ons inziens rekenen met de meest waarschijnlijke toename aan snelverkeer van 2,5%-4% per jaar en niet met 1,5% per jaar. Daarnaast zal er naar een oplossing gezocht moeten worden die duurzaam is tot ver in de 21st eeuw. De huidige modellen rijken niet verder dan 2020. Wij verwachten dat met een overkapping ook voor de verdere toekomst, dus ook na 2020 een passende oplossing wordt geboden.

Ook ten aanzien van de betrouwbaarheid van de gebruikte modellen hebben deze zes partijen grote bedenkingen. Voor de doorrekening van de lucht en geluid belasting wordt gebruik gemaakt van grootschalige modellen. Deze modellen werken niet met de specifieke hoogtestructuren rond Arnhem. Zo komen de meteorologische gegevens over onder andere de windrichting, windsnelheid, temperatuur en de hoeveelheid bewolking van de weerstations van Schiphol en Eindhoven en wordt gebruik gemaakt van interpolaties. Door de specifieke ligging van het knooppunt Waterberg in een kom en de loop van de snelweg in een dal kunnen plaatselijk grote verschillen optreden in de luchtvervuiling en geluidsoverlast.

Meer fysieke metingen van de fijnstofsituatie en andere milieufactoren rond dit gebied wordt dan ook ten zeerste gewenst.
Provincie:
Tag(s):