woensdag, 7. oktober 2009 - 11:26

De NCTb helpt bedrijven en instellingen bij versterking beveiliging

Den Haag

Vandaag start de campagne van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) om de security awareness - het beveiligingsbewustzijn – van medewerkers bij bedrijven en instellingen te vergroten.

De NCTb richt zich met deze campagne in eerste instantie op de bedrijven die aangesloten zijn op het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (ATb) en CBRN-instellingen (chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair).

De NCTb constateerde op diverse momenten dat security awareness nog onontgonnen terrein is. Bedrijven vragen eenvoudige en goedkope instrumenten om alertheid onder medewerkers te blijven stimuleren. Deze sectoren geven daarnaast aan te zoeken naar actuele kennis over terrorismedreiging en handelingsperspectieven.

Deze kennis en handelingsperspectieven willen ze naar eigen inzicht kunnen gebruiken in eigen opleidingen. Om dit doel te bereiken, start de NCTb de security awareness workshop genaamd ‘Zeker van je Zaak’.

Human factor
Techniek of beveiligingsmaatregelen kunnen nooit de rol van de human factor overnemen in het herkennen van bijvoorbeeld voorbereidings-handelingen van terroristen of criminelen, maar slechts ondersteuning bieden.

Investeren in kennis en vaardigheid om afwijkend of verdacht gedrag te onderkennen en er vervolgens op te handelen wordt dan ook als zeer zinvol beschouwd. De NCTb ziet dat er op het gebied van beveiliging nog veel winst te boeken is wanneer bedrijven en instellingen hun medewerkers actiever betrekken door betere voorlichting, betere inbedding van de beveiliging in de gehele organisatie en door het versterken van security awareness.

Korte workshop
In samenwerking met de TU Delft, de Politieacademie en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en (semi)publieke organisaties heeft de NCTb de korte, praktische workshop ‘Zeker van je Zaak’ ontwikkeld.

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk kunnen leidinggevenden en hun medewerkers een analyse maken van de beveiligingssituatie op hun eigen werkplekken. Vervolgens krijgen zij handreikingen voor het verbeteren van de beveiliging, mede door het vergroten van de oplettendheid van de medewerkers zelf.

Het workshopmateriaal is zo ontwikkeld dat het in alle soorten bedrijven en instellingen te gebruiken is. De NCTb stelt het materiaal gratis ter beschikking, om een impuls te geven aan het versterken van security awareness.

Gerichte training
Op 15 oktober en 16 november 2009 organiseert de NCTb trainingen voor beveiligings-functionarissen of opleidingsmedewerkers die leidinggevenden binnen hun organisatie kunnen ondersteunen bij het geven van de workshop.

Ook de training wordt gratis ter beschikking gesteld. De komende maanden doet de Rijksvoorlichtingsdienst onderzoek naar de eerste effecten van de campagne.

De NCTb zal daarnaast via de reguliere contacten binnen het publieke en private domein actief inventariseren met welke creatieve oplossingen leidinggevenden en medewerkers de beveiliging binnen hun organisatie verbeteren. De resultaten zullen volgend jaar worden gedeeld met het bedrijfsleven en de instellingen.
Provincie:
Tag(s):