donderdag, 19. februari 2009 - 13:24

De prijs van drinkwater blijft in 2009 gelijk

De prijs van het Nederlandse drinkwater blijft in 2009 gelijk. Dat blijkt uit het 'Tarievenoverzicht Leidingwater 2009'. De Nederlander betaalt gemiddeld € 1,44 per m3 (1000 liter) water. Inclusief BTW en Belasting op Leidingwater is dat net als vorig jaar € 1,68. Het tarievenoverzicht wordt aan het begin van ieder jaar uitgebracht door Vewin.

De verschillen tussen de bedrijven zijn opnieuw kleiner geworden. Liepen de tarieven per kuub in 2008 uiteen tussen de € 1,17 en € 1,75 (precario buiten beschouwing), in 2009 loopt de bandbreedte van € 1,21 tot € 1,68. De verkleining van de verschillen is ondermeer te verklaren door de benchmark. Door deze onderlinge bedrijfsvergelijking zijn de bedrijven efficiënter gaan opereren. Dankzij de benchmark hebben de waterbedrijven op procesniveau inzicht in de positie van de eigen situatie ten opzichte van die van collega-waterbedrijven en zijn daardoor in staat gebleken bedrijfsprocessen te verbeteren.

Bijna een kwart van de drinkwaterprijs bestaat uit belastingen. Het gaat dan om Belasting op Leidingwater, BTW, grondwaterbelasting, grondwaterheffing en precario. Vooral precario is Vewin een doorn in het oog. Deze belasting op leidingen in de ondergrond, wordt naar believen geheven door gemeentes. Vooral in het westen van het land worden de prijzen daardoor sterk beïnvloed.
Provincie:
Tag(s):