dinsdag, 3. februari 2009 - 14:07

De vlechtheg terug in het landschap!

Door de komst van prikkeldraad en gaas is de functiewaarde van de heggen, houtwallen, hagen en andere natuurlijke veekerende elementen afgenomen. De meeste heggen die we nu nog aantreffen in het landschap worden niet of slecht onderhouden.

En dat is zonde, want naast het feit dat het leggen van heggen een eeuwenoud ambacht is, zorgt het ook voor het gezond houden van heggen waardoor de ecologische en cultuurhistorische waarden groot zijn.

Het heggenlandschap is honderden jaren geleden ontstaan doordat onze voorouders hun akkers en weiden markeerden. Het vee kon zo niet ongewenst de akkers betreden of weglopen en het was voor roofdieren onmogelijk om bij het vee te komen.

Samen met andere kleine landschapselementen vormen hagen en heggen een groen lint door het landelijk gebied waar vele dieren en planten van profiteren. De elementen geven beschutting en bieden een grote afwisseling van leefomstandigheden waar zowel kleine organismen zoals een slak of tor tot een broedvogel of zoogdier dankbaar gebruik van maken.

Heeft u zin en tijd om u te scholen in het leren leggen van heggen en een bijdrage te leveren aan de terugkeer van de vlechtheg in het landschap, dan heeft u nu de kans om dit oude ambacht te leren van een gerenommeerde heggen vlechter; Lex Roeleveld.

De cursus bestaat uit een theorieavond en een praktijkdag.
Tijdens de praktijkdag gaan de cursusdeelnemers aan de slag in het landschap. U kunt de opgedane ervaring gebruiken voor het leggen van een heg of haag op uw eigen erf.

Wanneer u interesse hebt in deelname aan een cursus of vragen heeft over het leggen van heggen kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Gelderland, telefoon 026 353 7444 of info@landschapsbeheergelderland.nl
Provincie:
Tag(s):