dinsdag, 6. oktober 2009 - 16:42

De Wolden gaat fietspadennet fors uitbreiden

Zuidwolde

De gemeente De Wolden heeft in de toekomstvisie 2005-2020 aangegeven goede recreatieve mogelijkheden aan te bieden aan toeristen en inwoners. Dit is uitgewerkt in het door de gemeenteraad vastgestelde Fietsplan (2008). Op basis van dit plan gaat de gemeente het fietspadennet de komende jaren fors uitbreiden.

In de afgelopen jaren zijn ook al diverse recreatieve fietspaden aangelegd zoals bij de Prinsesseweg, Koekanger Dwarsdijk – Hooijersteeg. Veiligheid en comfortabel fietsen staan bij de gemeente voorop. De gemeente vervangt daarom de komende maanden de huidige hekwerken tegen sluipverkeer voor uniforme afsluitpalen.

Het is gebleken dat een aantal verbindingen ook interessant is voor snelverkeer. Via het fietspad kan men ‘binnendoor’ en daardoor korter en vaak sneller op de plaats van bestemming komen. De gemeente had daarom op een aantal fietspaden hekwerken aangebracht. De hekwerken fungeren als een sluis en zorgen ervoor dat sluipverkeer niet mogelijk is. In de praktijk blijken deze hekwerken niet optimaal te werken. Sommige gebruikers zoals mindervaliden en mensen op ligfietsen worden hierdoor belemmerd.

Om het fietsen in De Wolden voor iedereen zo veilig en plezierig mogelijk te houden, heeft het college van burgemeester en wethouders gekozen voor uniforme afsluitpalen. Deze palen zijn ook al aanwezig op een aantal andere fietspaden, ze zijn goed zichtbaar doordat ze reflecteren, en de palen zijn te verwijderen door medewerkers van de gemeente om het onderhoud aan de paden te kunnen uitvoeren.
Provincie:
Tag(s):